EKO ISTRAGA Tko je bacio smeće u more? – Nacionalni parkovi Sredozemlja u koordiniranoj akciji

0
2259
Kako je televizor završio u Kornatima? (Foto: NP Kornati)

Javna ustanova ,,Nacionalni park Kornati”  tijekom travnja i svibnja organizira niz akcija uklanjanja otpada iz podmorja i priobalja, a sve s ciljem očuvanje iznimno vrijednih kornatskih podmorskih vrijednosti.

Akcije koje provodi NP Kornati nisu puko uklanjanje smeća iz mora. One imaju i svoju istraživačko-znanstvenu komponentu čiji rezultati će pomoći u sprečavanju daljnjeg onečišćenja.   Smeće se u više navrata u određenim vremenskim razmacima prikuplja na istim lokacijama te se analiziraju njegova količina i sastav, mjesto i način nastanka. Ti podaci će koristiti Nacionalnom parku da pokuša spriječiti nastajanje smeća na svom području, a međunarodnom razmjenom ovakvih informacija s ostalim morskim parkovima pokušat će se smanjiti onečišćenja na području cijelog Sredozemlja.

Foto: NP Kornati

Nacionalni park Kornati javlja u priopćenju za javnost kako je od 11. do 13. svibnja provedena je akcija uklanjanja i kvalitativno-kvantitativna analiza otpada sa šest lokaliteta unutar NP Kornati tijekom koje je sakupljeno ukupno 230 kg različitog otpada. Na istim je lokalitetima u listopadu 2017. godine provedena analiza korištenjem iste metodologije, pri čemu skupljeno ukupno 378 kg raznog smeća. Kvalitativno-kvantitativna analiza otpada ima za cilj procjenu odnosa otpada koji morskim strujama pristiže u područje NP Kornati i otpada koji nastane u području Parka, a na koji JU NP Kornati, unapređenjem mjera smanjenja onečišćenja, može utjecati.

Znatan dio ovog smeća u Kornate je došlo s juga (Foto: NP Kornati)

Preliminarni rezultati ukazuju da su u sedmomjesečnom razdoblju – od listopada do svibnja kada su turističke aktivnosti u parku minimalne – u područje NP Kornate ušle iznimno velike količine morskog otpada. Najbrojniji otpad čini plastika, posebice u uvalama koje su okrenute prema jugu, gdje je iznimno brojna plastična ambalaža (plastične boce). Na nekoliko komada sakupljenog otpada na kojima se uspjela zadržati deklaracija, evidentirani su proizvodi koji dolaze iz južnog dijela Jadrana.

Razvrstavanje prikupljenog otpada (Foto: NP Kornati)

Istraživačke se aktivnosti odvijaju u suradnji s Društvom za podvodne sportove iz Zagreba – DPS Zagreb, će se na istim lokacijama ponoviti i u listopadu 2018. godine, nakon turističke sezone odnosno intenzivnijih turističkih aktivnosti unutar Parka.
JU NP Kornati već godinama provodi slične akcije uklanjanja otpada iz podmorja i priobalja, no od 2017. godine, uključivana je kao suradnik u projekt ACT4LITTER (https://act4litter.interreg-med.eu/). Njegove aktivnosti se financiraju sredstvima INTERREG MED programa, a osim uklanjanja otpada radi se i njegova analiza (količina, sastav) s ciljem da se utvrdi izvor onečišćenja i da se definiraju mjere za njegovo smanjenje.U travnju je držana akcija uklanjanja naplavljenog otpada te njegova kvalitativno-kvantitativna analiza tijekom koje su djelatnici JU NP Kornati u uvali Lojena na otoku Levrnaka, u dužini od 100 m obalne linije sakupili 38,5 kg raznovrsnog otpada. Među ukupno 1441 komada sakupljenog otpada, prevladavao je plastični otpad (95,98%), a isti je bio i maseno najzastupljeniji (72,6%). Među plastikom, najzastupljeniji su bile plastični čepovi i plastične čaše koje su činile 30,1% sakupljene plastike. Među sakupljenim otpadom značajan dio čini otpad koji je nastao na području NP Kornati ali nezanemariva količina otpada dolazi morskim strujama iz južnijeg dijela Jadransko-Jonske regije.
Tijekom travnja su na području Parka održane i aktivnosti uklanjanja otpada iz priobalja i podmorja koje je provodio Ronilački klub Sv. Roko iz Bibinja. Tom je akcijom iz podmorja uvale Statival izvađeno ukupno 54 kg otpada iz podmorja te 276 kg naplavljenog otpada. Kvalitativno-kvantitativna analiza sakupljenog otpada nije rađena.
Dobiveni podaci, najavljuju iz NP Kornati, dat će smjernice za izradu njihove Studije gospodarenja otpadom, a zajedno s rezultatima analize otpada iz ostalih morskih zaštićenih područja na Sredozemlju, poslužiti će i za kreiranje mjera za smanjenje onečišćenja na području Sredozemlja.

Istraživačke se aktivnosti odvijaju u suradnji s Društvom za podvodne sportove iz Zagreba (Foto: NP Kornati)

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here