Obavijest o provedbi proljetne deratizacije na području Općine Tisno

0
1486
Foto: Ilustracija, Facebook

Na području Općine Tisno djelatnici tvrtke AS – EKO d.o.o. (DDD služba) od 25. travnja do 02. svibnja provodit će proljetnu preventivnu sustavnu deratizaciju.

Kako je najavljeno deratizacija će se provesti parafinskim i rasutim mamcima s aktivnom tvari bromadiolon (antidot – Vitamin K1). Mamci će, spomenimo biti crvene i tamno – roza boje.

Kako bi proljetna preventivna sustavna deratizacija bila uspješno provedena te kako ne bi došlo do eventualnih nezgoda mole se sve osobe koje borave na području Općine Tisno za suradnju. Potrebno je stoga odstraniti iz dvorišta i podruma otpad, a posebice ostatke hrane, onemogućiti djeci diranje mamaca, onemogućiti domaćim životinjama pristup mamcima, te isto tako ne dirati niti premještati mamce.

“Molimo sve osobe da se pridržavaju ovih uputa, jer će za svaku štetu i eventualno oštećenje zdravlja snositi odgovornost svaki pojedinac za sebe, a roditelji za djecu”, poručuju djelatnici tvrtke AS – EKO d.o.o.

Proljetna preventivna sustavna deratizacija provodit će se po sljedećem planu:

dan 1. – Ivinj, Dubrava kod Tisna i Dazlina
dan 2. – Tisno – kopneni dio
dan 3. – Tisno – otočni dio
dan 4. – Jezera
dan 5. – Betina

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here