Usvojene Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Murter-Kornati

0
3513
Zajednička fotografija svih 11 članova Općinskog vijeća s načelnikom Tonijem Turčinovim i njegovim zamjenikom Petrom Ježinom - arhivska fotografija (Foto: Rudinapress/H. Pavić)

Na svojoj posljednjoj sjednici u ovom sazivu, murterski su vijećnici sa sedam glasova za i dva suzdržana, a dvojica nezavisnih vijećnika su opravdala izostanak, donijeli odluku o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Murter-Kornati.

Tendencija ovih izmjena i dopuna je bila, kako je obrazložio Goran Potušek, predsjednik Općinskog odbora za prostorno planiranje, da se javni prostor regulira, što je starim planom bilo propušteno, kao što nije predviđao ni rekonstrukcije postojećih zgrada na Lukama i Butini, u većinskom vlasništvu domaćeg stanovništva, ali zato postoji mogućnost da stranac izgradi zgradu između mora i ceste na Podraduču. Da bismo to spriječili, nužne su nam ove izmjene i dopune, kazao je. Luka Ježina, voditelj Općinskog odjela za financije i gospodarstvo, dodatno je objasnio zbog čega je hitno usvajanje predloženih izmjena i dopuna. Naime, kazao je, bivša vlast je aplicirala na mjeru 7.1. Ministarstva poljoprivrede, odobreno je 150 tisuća kuna, a krajnji rok za isplatu tih sredstava je 13. svibnja ove godine.

– Bez ovih Izmjena i dopuna ta sredstva ne bismo mogli povući, kao ni sredstva u iznosu od 100 tisuća kuna za pripremu dokumentacije za ispraćajnu dvoranu na groblju, a ne bismo mogli započeti ni nove izmjene i dopune za koje je preporuka da se započnu odmah po usvajanju ovih – obrazložio je Ježina.

Kako je rekla Terezija Mirković Berković, odgovorna voditeljica izrade plana iz Urbanističkog instituta Hrvatske, murterski PPU je zadnji put mijenjan 2008. godine i trebalo je provesti mnoge sadržajne i formalne promjene. Općinski odbor je na prvotni prijedlog Izmjena i dopuna imao 40 primjedbi od kojih je usvojeno 20, a neke od predloženih izmjena korigirala je Županija sukladno odredbama županijskog PPU-a. Županijski je PP odredio zone rekreacije bez izgradnje za koje se ne određuju građevinska područja u uvalama Čigrađa, Podvrške-Školjić i Kosirina u dijelu koji se nalazi na području općine Murter-Kornati. U tim je zonama moguće postaviti sanitarni objekt, urediti šetnicu, staze, odmorišta i obalu u svrhu korištenja plaže, ali bez betoniranja i nasipavanja obale. Ove Izmjene i dopune predvidjele su zone javnih i društvenih namjena i to kod crkve sv. Mihovil i kod škole. Uz crkvu sv. Mihovil planirano je formiranje takve zone na površini oko dva hektara na kojoj se mogu smjestiti pastoralni centar sa crkvenom zbirkom, sadržaji kulture poput galerija, višenamjenskih dvorana, dom za starije sa stacionarom i dnevnom njegom, dječji vrtić i dječje igralište, javna parkirališta…, a kod škole predviđena je izgradnja dječjeg vrtića. U uvali Hramina omogućava se gradnja i uređenje radionica za izradu i remont brodova, komunalnih istezališta za brodove s kopnenim površinama, servisa za popravak i održavanje brodica te na zapadnom njenu dijelu u predjelu Jersani gradnja i rekonstrukcija postojećeg brodogradilišta. Zona Hripe predviđa sanaciju odlagališta otpada i njegovu prenamjenu za poslovne sadržaje neophodne naselju radi gradnje komunalnih, obrtničkih i servisnih sadržaja tipa uljare, otkupa ribe i raznih obrta kojima nije mjesto u samom naselju te za reciklažno dvorište. Izmjenama i dopunama je nadalje predviđeno uređenje arheološkog parka na Gradini, a i otočić Vinik Mali je određen kao arheološka zona. Postojeće groblje je napokon ucrtano u prostorni plan Murtera i unutar označene zone moguće ga je širiti te izgraditi prateće sadržaje i parkirališne površine, kao i odgovarajuću pristupnu javno-prometnu površinu minimalne širine 6,5 metara.

Usvojenim Izmjenama i dopunama najstariji dio Murtera, Selo postalo je zaštićena kulturna zona i jedina je takva u Murteru te su svi zahvati na građevinama mogući temeljem dokumentacije o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, a brdo Raduč postalo je višenamjenska javna zona.

Kao kuriozitet navedimo da općina Murter-Kornati u Šibensko-kninskoj županiji ima najveći postotak izgrađenog građevinskog područja, gotovo 90 posto. Iako netom usvojene Izmjene i dopune ne proširuju građevinske zone, voditeljica izrade Izmjena i dopuna Tea Berković rekla je da bi bilo uputno odmah nakon predstojećih lokalnih izbora upustiti se u izradu novih izmjena i dopuna kojima bi se građevinska zona mogla proširiti za 20 posto, a propisi, naglasila je Berković, se u tom pogledu stalno mijenjaju.

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here