Murteru 100.000 kuna za arheologiju

0
1446
Gospe od Tarca (Foto: TZ O Murter-Kornati)

Općina Murter-Kornati je do sada pokazala odlučnost u donošenju planova obnove otoka Murtera, a time nisu zapostavili ni Kornate.

Ministarstvo Kulture Republike Hrvatske je u sklopu poziva za predlaganje programa javnih potreba u kulturi RH za 2017. godinu dodijelilo Općini Murter-Kornati 100 tisuća kuna za programe arheološke baštine.

Arheološko nalazište na Tarcu je dobilo 70 tisuća kuna za obnovu, a ranocarska maritimna vila na Colentumu je dobila 30 tisuća kuna.

– Želimo pokazati koliko smo ozbiljni u svom naumu da crpimo sva sredstva koja možemo iz EU fondova s prijavljivanjem projekata te na taj način očuvamo i zaštitimo našu arheološku baštinu – istaknuo je načelnik Općine Murter-Kornati Toni Turčinov.

Ove godine Općina je u arheološka istraživanja i izradu projektne dokumentacije uložila oko sto tisuća kuna te je pod vodstvom arheologa Bojana Lazinice provela opsežna arheološka istraživanja rimske vile.

Colentum (Foto: Rudinapress/H. Pavić)

U suradnji sa arheološkom zadrugom Arheo Ko-op i arheologom Vinkom Madiracom izrađena je detaljna dokumentacija čitavog lokaliteta te su samo na prostoru antičke maritimne vile dokumentirana 54 zida.

Ovlašteni inženjer geodezije Krste Turčinov je izradio posebnu geodetsku podlogu podmorja Colentuma, ranocarske vile i liburnskih bedema te je arheolog Toni Brajković izradio konzervatorski elaborate rimske vile koji trenutno čeka odobrenje Konzervatorskog odjela u Šibeniku.

Arheološko-rekreacijski park je u fazi projektiranja te uskoro slijedi potpisivanje ugovora između arhitekta Vinka Peračića i Općine s kojom je usuglasio detalje programa izrade.  

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here