Otvorena javna rasprava o Izmjenama i dopunama PPU-a Općine Murter-Kornati

0
3571
Javno izlaganje upriličeno je u Narodnoj knjižnici i čitaonici (Foto: Rudinapress/M. Turčinov-Ježina)

Javnim izlaganjem Izmjena i dopuna PPU-a Općine Murter-Kornati u utorak je otvorena javna rasprava koja će trajati do 17. ožujka za koje vrijeme svatko tko ih ima, u pisanom obliku može uputiti svoje prijedloge ili primjedbe na predložene ideje.

– Ovim se Izmjenama ne proširuju građevinska područja, ta je mogućnost ostavljena za novi prostorni plan čija bi izrada trebala početi nakon predstojećih lokalnih izbora – kazala je u uvodnom izlaganju Terezija Mirković Berković, odgovorna voditeljica izrade plana iz Urbanističkog instituta Hrvatske. Ono na što se Izmjene i dopune odnose tiče se zone javne i društvene namjene na površini od dva hektara na brdu Raduč, na kojem su sada ruševni vojni objekti, zatim na zonu poslovne namjene na predjelu Hripe, gdje je predviđeno i uređenje reciklažnog dvorišta sukladno postojećem zakonu, na sportsko-rekreacijsku zonu na Slanici gdje već postoje teniski tereni, na izdvojeni građevinski dio turističko-ugostiteljske namjene predviđen za hotele i kampove na području od Slanice prema Podvrškima, za koji je potrebna i izrada UPU-a, te na zonu arheološkog parka Gradina i uklanjanje postojeće benzinske postaje i njezino premještanje na raskrižje Betina – Murter.

Valja podsjetiti da je ista tvrtka već radila Izmjene i dopune PPU-a Općine Murter-Kornati 2013. godine, koje Općinsko vijeće tada nije prihvatilo. Uspoređujući tadašnje i današnje prijedloge znatno su poboljšana neka rješenja, primjerice u dijelu koji se odnosi na površine za gradnju. Predložene Izmjene i dopune omogućavaju priključenje površine potrebne za formiranje građevne čestice ako se postojeća nalazi u građevinskom području s površinom manjom od propisane za određeni dio gradnje. Zatim ako se čestica dijelom nalazi u izgrađenom, a dijelom u neizgrađenom građevinskom području, može se cijela smatrati izgrađenom, i tako dalje. Primjedbe koje su se odnosile na predložene Izmjene i dopune odnosile su se uglavnom na područja koja su izvan kompetencije izrađivača. Tako se jedna od primjedbi odnosila na mjesto predviđeno kao navoz za male brodove domicilnog stanovništva u obuhvatu marine Hramina, koje su njezini vlasnici svojedobno prisvojili, a Murterini ga do danas nisu uspjeli vratiti dok se druga veća primjedba odnosila na ACI marinu na Žutu kojoj je država išla na ruku proglašujući pomorsko dobro do 300 metara u kopno radi eliminacije iz prostora stvarnih vlasnika zemljišta na kojem se marina nalazi, kojima nikada nitko nije dao nikakvu naknadu za uzurpirano zemljište.Uz dva velika koncesionara u uvali Hramina, a to su brodogradilište Mali škver Marka Bašića i već spomenuta marina Hramina, predlagač Izmjena i dopuna je ostali obalni prostor, osim onoga koji se odnosi na plažu Luke, imenovao komunalnim lukama i lukom otvorenom za javni promet čime je zapriječio mogućnost legalizacije raznih servisa za brodove i iznajmljivanje čamaca na tom području. Za rješenje tih pitanja morat će se postići dogovor sa županijskom lučkom upravom, ako ne za trajanja ove javne rasprave, onda kao jedan od prijedloga prilikom izrade novog PPU-a Općine Murter-Kornati koji će, kako nam je rekao aktualni načelnik Toni Turčinov, morati biti prioritet novom sazivu lokalne samouprave.
Treba naglasiti da su svi prijedlozi koji su se mogli ugraditi u Izmjene i dopune PPU-a potekli od članova Odbora za prostorno planiranje na čijem je čelu arhitekt Goran Potušek, a ostalo su sve odreda inženjeri geodezije i građevine, dakle stručnjaci mjerodavni za prostornu problematiku, Petar Ježina, Vladimir Turčinov, Krste Turčinov, Mateja Bašić, Ivana Juran Magdić i Mate Skračić. Prije konačnog usvajanja Izmjena i dopuna, Odbor će se još jednom sastati i pregledati ponuđena rješenja.

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here