Arhitekt Dinko Peračić ‘oslobađa’ Rudinu odmicanjem štekata

0
5508
Rudina kako je zamišljaju splitski arhitekt Dinko Peračić i njegov tim (ARP d.o.o.)

Idejno rješenje uređenja Rudine arhitekta Dinka Peračića i studija ARP mnogo je hrabrije, invazivnije od predhodno predstavljenog rješenja arhitekta Damira Lasinovića, a osim uređenja Velike Rudine s ribarnicom i tržnicom, osmišljava i širi prostorni kontekst, povezujući ga u cjelinu od mosta sve do Andrije.

Ono što prvo upada u oko u Peračićevu konceptu uređenja Rudine je odmicanje štekata od kafića, te spajanje Rudine u jedinstveni pješaki koridor s Uskom i Donjom ulicom sve do Rata. Donosi i niz drugih jednako zanimljivih, ali manje upadljivih ideja.

Velika Rudina organizira se kao prazan prostor slobodan i pogodan za javna događanja na otvorenom, okružen mjestima za zadržavanje, susret, boravak, igru i odmor. Zone zadržavanja organiziraju se kao podignute platforme koje daju format trgu, omogućuju bolji pogled prema moru i djeluju kao ozelenjeni udobni prostori za boravak.

Svaki oblikovan, prazan i uređen veliki javni pješački prostor, prepoznatljivih rubova, doživljava se kao prostor velikih mogućnosti, slobode kretanja i velike razine kvalitete javnog života. Prazni prostor Velike Rudine s tri strane formatiran je zgradama, a s četvrte strane, prema moru i cesti, omeđen zonom terasa kafića i parka. Dobija prepoznatljivu formu i jasno se odjeljuje od parkirališta i prometnice. Na njemu se mogu organizirati razna javna okupljanja i događanja; konceri, predstave, fešte, sajmovi, izložbe, sportske manifestacije, tradicionalna utrka magaraca i drugi zabavni, kulturni, politički, poslovni ili edukacijski javni programi. U ovakvom formatu Velika Rudina može postati najznačajniji javni otvoreni prostor otoka i bližeg obalnog područja. Njegova dimenzija nije u mjerilu starog dijela naselja, već u mjerilu koje odgovara širem području koje ga koristi kao svoj glavni trg.

rudina-d-peracic-1

Kako bi trg postao jasna cjelina mijenja se današnja situacija u kojoj je zona terasa priljubljena uz zgrade u južnom uglu, a otvorena površina trga spojena s parkirališem i prometnicom. Terase kafila organiziraju se na pofignutim olatou na strani trga prema cesti i moru. Na ovaj nači nužna barijera između trga i ceste i parkiranih automobila, proširuje se i postaje koristan prostor. S terase kafića pruža se bolji pogled prema moru, a istovremeno oni su dio trga. Zbog visinske razlike parkirani automobili nisu vizualna prepreka između terasa i mora. Na terasi se postavljaju šankovi kako bi se smanjila potreba da konobari često prelaze preko trga. Kapacitet terasa ostaje isti kao postojeći. Podignuti plato intenzivno je ozelenjen. Na njemu se sade bjelogorična stabla (npr. mukinja, oskoruša) da ljeti daju hlad, u kombinaciji s ukrasnim biljkama. Opremljen je konstrukcijama za pergole, koje se na mjestima mogu ozeleniti biljkama penjačicama i lozom. Na drugim mjestima ili dok ne narastu velika stabla koja će davati sjenu, na pergolama se postavljaju vertikalna i horizontalna platnena sjenila. Varjacijama prirodnog hlada i sjenila stvaraju se ambijenti različite količine svjetla, ovisno o dobu godine i dana ili željama gostiju. Ovakvom organizacijom terase kafića dobija se novi prepoznatljivi ambijent koji je dio trga, ali i dio obale, otvoren, ali ugodno zasjenjen.

Odmicanjem tesara kafića oslobađaju se pročelja zgrada. Prostori u prizemlju koji su se do sada koristili samo kao servisni prostor terase postat će ponovno atraktivni za goste. Obnova pročelja i u uređenje lokala u prizemlju neizostavan je dio uređenja trga. Predviđa se zadržavanje mogućnosti da lokali u prizemljima imaju mali vanjski prostor na korištenju, neposredno uz pročelje. Taj prostor može se koristiti za jedan red stolova ili drugi namještaj i opremu, koji se uvečer uklanja s javne površine. Ovaj prostor bi bio natkriven konzolnim tendama. Izmještanjem terasa otvara se jasan koridor Donje ulice. Velika Rudina tako postaje dio kontinuiranog pješačkog prostora.

Kao dio projekta obnove mjesta treba potaknuti rekonstrukciju zgrada na obodu trga koje su loše kvalitete, nezavršene ili su prizemnice. Poželjno je da sve dobiju najmanje visinu od prizemlja i dva kata. Dizaj pročelja treba biti vrlo kvalitetan kako bi se njime unaprijedio ukupan dojam trga.

Na sjevernom dijelu trga u nastavku podignutog platoa s terasama kafića postavlja se sličan podignuti plato namijenjen za slobodno javno korištenje. On je kao i terase opremljen stupovima koji nose sjenila, stablima i ukrasnim zelenilom. U njemu su klupe, naprave za igru i jedna česma. Prilagođen je starijim ljudima i djeci. Dva podignuta platoa čine jednu intenzivno ozelenjenu, ljeti zasjenjenu, a zimi osunčanu cjelinu, ugodan prostor za boravak. Na rubovima platoa postavljaju se klupe na kojima ljudi mogu sjediti orijentirani jedni prema drugima. Istovremeno one su idealno mjesto za promatranje događanja na trgu. Na kraju sjevernog platoa postavlja se kiosk i zona podzemnih kontejnera za otpad.

U svrhu formiranja cjeline trga terasu ugostiteljskog objekta na jugu prema ribarnici treba planirati kao samostalnu nadstrešnicu odvojenu od zgrade, uz zgradu se postavlja tenda. Oblikovanje nadstrešnice odvojeno je od oblikovanja elemenata trga.

ARP d.o.o.

Autor: Dinko Peračić dipl.ing.arh.

Koautori: Ivan Begonja dipl.ing.arh. i Mia Vučić, dipl.ing.arh.

Suradnici: Špiro Grubišić, dipl.ing.arh. i Miranda Veljačić, dipl.ing.arh.

Prostorni prikazi: Mia Vučić, dipl.ing.arh., Špiro Grubišić, dipl.ing.arh. i Mia Kozina, bacc.ing.arch.

Cjelovito Idejno urbanističko arhitektonsko rješenje uređenja Trga Velika Rudina tima ARP, s dodatnim skicama, kartama, fotografijama, 3d vizualizacijama možete naći OVDJE (POVEZNICA).

Očekivano, oba idejna rješenja, Lasinovićev i Peračićev, izazvala su burne reakcije Tišnjana. No, umijesto u kafiću ili na Facebooku, primjedbe i prijedloge treba iznijeti na javnoj raspravi, direktno u Općini, elektroničkom poštom na adresu opcina@tisno.hr ili klasičnom na adresi Općina Tisno Uska ulica 1, 22240 Tisno.

A evo i kratkog videa:

 

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here