Ministarstvo zdravlja: ‘Povećali smo broj timova u Mreži hitne medicine’

0
1404
Ilustracija (Foto: H.Pavić)

Ministarstvo zdravlja smatra da premještanje ispostave Zavoda za hitnu medicinu iz Tisnog u Vodice ne treba posebno obrazlagati. U odgovoru na recentni upit Rudinapressa kažu tek da je izmjena Mreže hitne medicine, kojom se ispostava u Tisnom ukida, poduzeta kako bi se postigla ‘bolja organizacija’ i ‘optimalna dostupnost’.

Odgovor Ministarstva donosimo u cijelosti:

Poštovani,
 Kako bi se postigla bolja organizacija sustava i optimalna dostupnost izvanbolničke hitne medicinske službe stanovništvu, Ministarstvo zdravlja reorganiziralo je i povećalo broj timova u Mreži hitne medicine (NN, br. 49/16). Prilikom izmjene Mreže usko se surađivalo s predstavnicima županija, vodeći se općim mjerilima za određivanje mreže javne zdravstvene službe, stručnim i organizacijskim kriterijima te dostupnim podacima o radu timova hitne medicinske službe. Novom Mrežom hitne medicine predviđeno je da u ispostavi Tisno cijele godine bude smješten tim T2 kojemu se, zbog povećanog obima posla tijekom turističke sezone priključuje doktor medicine. Također, prvi tim T1 dostupan je na 14 kilometara cestovne udaljenosti. Svim timovima na terenu upravlja jedinstvena županijska medicinsko prijavno-dojavna jedinica koja prima sve pozive, prati rad timova i nadzire status cijelog sustava te usklađuje rad timova sukladno stanju na terenu i potrebama hitnih pacijenata. Drugim riječima, svi timovi Zavoda za hitnu medicinu Šibensko-kninske županije neovisno o lokaciji s koje kreću na intervenciju, dostupni su za područje cijele županije, sukladno trenutnoj stručnoj procjeni medicinskog dispečera a sukladno stupnju hitnosti.
Za uspostavu nove organizacije izvanbolničke hitne medicinske službe sukladno propisanoj Mreži hitne medicine za područje Šibensko-kninske županije odgovoran je Zavod za hitnu medicinu Šibensko-kninske županije.

S poštovanjem,
Ministarstvo zdravlja

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here