Ministarstvo pomorstva: U Jezerima štitimo pomorsko dobro od uzurpacije

0
2316
Jezera, ilustracija (Foto: Rudinapress/H. Pavić)

Na novinarski upit o granici pomorskog dobra u Jezerima iz Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture odgovaraju da cilj i svrha utvrđivanja granice nije oštetiti lokalno stanovništvo, već prvenstveno zaštititi pomorsko dobro kao opće dobro od uzurpacije, te osigurati da obala bude dostupna svima pod jednakim uvjetima.

Iz Ministarstva napominju kako je u radu županijskog povjerenstva za granice pomorskog dobra i izradi prijedloga granice pomorskog dobra u Jezerima sudjelovao i predstavnik Općine Tisno, koji je svojim potpisom potvrdio kako je suglasan sa načinom na koji je granica pomorskog dobra predložena.

– Temeljem prijedloga županijskog povjerenstva za granice pomorskog dobra, Povjerenstvo za granice Ministarstva donijelo je Rješenje kojim je u cijelosti prihvatilo predloženu granicu pomorskog dobra i istu utvrdilo. Rješenje je s uputom o pravnom lijeku dostavljeno županijskom povjerenstvu za granice, nadležnom državnom odvjetništvu, koje zastupa interese Republike Hrvatske i koje je stranka u svim postupcima utvrđivanja granica pomorskog dobra i Općini Tisno, te je na isto samo Općina Tisno podnijela žalbu, a koja je od strane nadležnog tijela Ministarstva odbijena kao neosnovana – kažu iz Ministarstva.

– U ovom dijelu navodimo kako utvrđena granica pomorskog dobra u kontinuitetu, u čitavom obuhvatu interesnog dijela katastarske općine Jezera slijedi donji morski rub postojeće javne prometne površine, a što je sukladno Uredbi i propisani kriterij za predlaganje i utvrđivanje granice pomorskog dobra. Također posebno ističemo kako je granica na interesnom području dijelom utvrđena i ispod zakonom propisanog minimuma širine od 6 metara, a sve zbog postojećeg stanja u naravi – cesta kao prepreka u prostoru. Potrebno je istaknuti kako je granicom obuhvaćeni kopneni prostor nastao nasipavanjem mora kroz duži vremenski period, te većim dijelom prema svom katastarskom i zemljišnoknjižnom stanju upućuje da se radi o pomorskom dobru – kažu u odgovoru MPPI-a.

Navode kako je granica pomorskog dobra određena duboko u kopneni dio mjesta, što je rezultiralo višestrukim povećanjem cijena zakupa javne površine i može značiti odustanak obrtnika od korištenja pomorskog dobra, u Ministarstvu smatraju neosnovanim, ‘budući da cilj i svrha utvrđivanja granice nije oštetiti lokalno stanovništvo, već prvenstveno zaštita pomorskog dobra kao općeg dobra od uzurpacije, te osiguranje da obala bude dostupna svima pod jednakim uvjetima’.

Iz Ministarstva ne daju ni informacije ni objašnjenje povećanja cijena zakupa javne površine. Međutim, napominju kako Općina Tisno ima pravo pokretati postupke radi zaštite prava za koja smatra da su Rješenjem povrijeđena, što je Općina Tisno i učinila.

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here