Upravni sud odlučuje moraju li Jezerani napustiti svoju obalu

0
3805
Načelnik Ivan Klarin na rivi u Jezerima (Foto: Rudinapress/H. Pavić)

 Općina Tisno podnijela je upravnu tužbu radi poništenja rješenja Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture za utvrđivanje granica pomorskog dobra u Jezerima.

Gornja vijest je štura i čini se nebitna za običnog građanina, no ovaj put Upravni sud odlučuje o pitanju koje Jezerima znači bili ili ne biti. Život svakog priobalnog mjesta, a posebno otočnog, neraskidivo je vezan za more i obalu. Određivanje granice pomorskog dobra zbog toga ima velik utjecaj na ribarstvo, turizam i sve druge gospodarske, društvene i komunalne aspekte života u svakom mjestu na otoku, pa tako i u Jezerima. Granice pomorskog dobra, koje je Ministarstvo utvrdilo pred ovu turističku sezonu, po svemu sudeći, rezultirat će premještanjem života Jezera dalje od obale i mora od kojih i za koje mjesto živi. Ova granica  se na cijelom Jadranu određuje gotovo svugdje na šest metara od mora, što bi u konkretnom slučaju značilo do polovice gazišta šetnice. No, u Rješenju Ministarstva granica je postavljena mnogo dublje i obuhvaća i šetnicu, parkirališta, pa i zelene površine.

– Ima četiri godine da je Povjerenstvo za određivanje granice pomorskog dobra, koje je vodila današnja pomoćnica ministra Jadranka Fržop, dalo prijedlog za utvrđivanje granice. Zbog prijedloga kakav je napravljen, Općina Tisno proteklih godina u više navrata izrazila nezadovoljstvo prema Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture, koji na prijedlog Županije utvrđuje tu granicu. Do sada se nikad nije događalo da je utvrđena granica  koja ne bi bila usuglašena s jedinicom lokalne samouprave na čijem području se pomorsko dobro nalazi. Primjerice, od mosta do Rata u Tisnom granica ide šest metara od obalne crte – pojašnjava načelnik Ivan Klarin.

Procedura utvrđivanja granice u Jezerima čekala je godinama, a dolaskom pročelnice županijskog Upravnog odjela za pomorstvo, promet i otočni razvoj Jadranke Fržop za pomoćnicu ministra pomorstva, prometa i infrastrukture, stvari su se ubrzale. No, na način da je utvrđena granica pomorskog dobra takva da se Općina morala žaliti.

– No, u rekordnom roku je naša žalba odbijena, pa nam je ostala samo mogućnost upravnog spora kojeg smo i pokrenuli – objašnjava Klarin razloge pokretanja upravnog spora.

Jezera - Ivan Klarin (1)

– Granica pomorskog dobra daje isključivo nadležnost države da gospodari obalnim pojasom, a isključuje Općinu Tisno. Zbog toga nam se dogodile da su cijena zakopa javnih površina za štandove i štekate porasle za 500 i više posto. Primjerice, mi smo za štandove sa suvenirima držali cijenu od tisuću kuna za cijelo ljeto, što je bila poticajna cijena da obogatimo turističku ponudu. Sada se za štand traži čak šest tisuća kuna. I to su nam napravili pred turističku sezonu, kad je već bio okončan natječaj  za zakup javnih površina. Lokalne umjetnike, štandove sa suvenirima, kroštulama, fritulama i sličnim, jednostavno se tjera iz Jezera. Oni su do sada gotovo svi već povukli zahtjeve za zakup. Granica pomorskog dobra obuhvatila je i kompletni parking i zelene površine, što znači dodatne komplikacije – kaže Klarin.

To je nepravedno tim više, kaže Klarin, što jezersku rivu nisu sagradili ni država, a ni općina, nego sami mještani, svojim radom i samodoprinosom. A sve se događa baš u trenutku kada je dotrajalu rivu Općina obnovila, s tri milijuna kuna u dvije faze, bez kune pomoći iz Ministarstva.

– Time su postigli jedno veliko ništa. Na šetnici od sada neće biti ništa od turističke ponude.  Pojedine granice pomorskog dobra, tamo gdje nam trebaju da uvedemo red, čekamo po šest ili sedam godina, ali to je na čekanju, jer su, kažu, zatrpani poslom. A ovu žalbu na ovakvu granicu pomorskog dobra su riješili u roku od 25 dana!? – kaže Klarin.

Upravna tužba ne odgađa primjenu Rješenja o utvrđivanju granice pomorskog dobra. S obzirom na brzinu našeg pravosuđa, za očekivati je da se ispune najave o uklanjanju štandova i štekata, o premiještanja ukupnog života Jezera s rive dublje u mjesto.

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here