FZOEU daje 1,75 milijuna kuna za ceste u Pirovcu

0
1852

Nakon što je 24. studenog načelnik općine održao sastanak u FZOEU i upućen je zahtjev Općine Pirovac za sufinanciranje izgradnje pristupne ceste zaprimili smo Odluku o ulaganju sredstvava Fonda u građenje pristupne ceste do buduće pretovarne stanice Pirovac kojom je i odobreno 1.758.446,10 kuna.

Nakon završenog idejnog rješenja i dobivene lokacijske dozvole tvrtka Trivium d.o.o. isporučila je i potrebnu dokumentaciju (glavni projekt) kako bi mogla realizirati gradnja samog pristupnog puta vrijednog 2,3 miljuna kuna. Podnesen je zahtjev i za izdavanje građevinske dozvole.

U izradu potrebne dokumentacije za ovaj projekt od županijskog značaja Općina Pirovac je dosad uložila oko 100 tisuća kuna.

Predmetnim zahvatom obuhvaćena je nekategorizirana prometnica duljine cca 533 m. Prometnica se pruža od postojećeg priključka na državnoj cesti D59 do planiranog kolnog ulaza u pretovarnu stanicu. Pruža se u smjeru JI – SZ paralelno sa granicom kamenoloma, odnosno eksploatacijskog polja „Veprštak”.

Predmetnu pristupnu cestu je neophodno izgraditi kako bi se moglo započeti s radovima na Pretovarnoj stanici „Pirovac” za koju je već iz strukturnih i kohezijskih fondova EU odobreno cca. 7,8 milijuna kuna kako bi se mogao realizirati cjelokupni projekt Uspostava cjelovitog i održivog sustava gospodarenja otpadom na području Šibensko-kninske županije – ŽCGO Bikarac II faza. Radovi na pristupnoj cesti i pretovarnoj stranici Pirovac ukupno vrijedni oko 10 milijuna kuna biti će izvršeni tijekom 2016. godine.

„Zahvaljujem direktoru FZOEU-a g. Mülleru na izvrsnoj suradnji u posljednje dvije godine i brzo donesenoj pozitivnoj odluci kako bi se ovaj značajan projekt za našu općinu i županiju mogao u idućoj godini realizirati. Veselimo se izgradnji kojom će i naše komunalno poduzeće Vrilo d.o.o. početi značajno štediti na operativnim troškovima odvoza smeća, a samim time vjerujem da će i usluga za naše građane u budućnosti biti povoljnija. Odličnu godinu doista završavamo sa novom sjajnom vijesti.“, rekao je načelnik Ivan Gulam.Pirovac - riva

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here