Argonautina “Voda bez ambalaže” u Tisnom i Murteru: Vratimo javne česme, smanjimo količinu plastike!

0
525
Javna česma u atriju palače Katunarić u Tisnom (Foto: Rudinapress/H.Pavić)

Pod nazivom “Voda bez ambalaže” murterska Udruga “Argonauta” je uoči Svjetskog dana voda 22. ožujka pokrenula inicijativu za ponovno postavljanje javnih česmi na frekventnim mjestima u Murteru, Tisnom i Vodicama.

Uz podsjećanje na bogatu, ne tako davno napuštenu tradiciju korištenja svima besplatno dostupnih javnih česmi, zdenaca i cisterni u ovim mjestima, dopisima upućenim općinama Tisno i Murter-Kornati te Gradu Vodicama Argonauta navodi niz neporecivih razloga za njen povratak:

– Javne česme (špine) predstavljaju komunalni, javnozdravstveni i civilizacijski standard i dio su urbane tradicije mediteranskih gradova.

– Izuzetno su važne u smanjenju korištenja plastične ambalaže (na svim plažama pa tako i vodičkim, murterskim i tišnjanskim je, na žalost, plastični otpad postao uobičajena pojava).

– Europska komisija je 2018. godine izdala preporuku da se postavljaju pa se uvođenjem javnih česmi Vodice, Murter i Tisno se približavaju europskom civilizacijskom standardu.

– Voda je javno dobro i ljudsko pravo.


Javna česma u atriju palače Katunarić u Tisnom (Foto: Rudinapress/H.Pavić)

Pritom navode da bi bilo važno da modeli česmi koji se postavljaju ispunjavaju neke elementarne uvjete:

– Kod nove česme nužno je voditi računa da ona bude dostupna svima podjednako: djeci, odraslima, starijima i osobama s invaliditetom, odnosno potrebno je uvažiti ljudsku raznolikost po pitanju mogućnosti dosezanja slavine.

– Poželjno je i da česma nudi mogućnost da se voda direktno ulijeva u npr. bočicu.

– Kod novih javnih česmi mogućnost konzumacije vode svakako bi trebala biti osigurana i za životinje.

– Oblikovanjem i izborom materijala nove česme trebaju biti otporne na vandalizam, smrzavanje i ljetne vrućine.

– Model treba imati mogućnost jednostavne implementacije u različite tipove javnih prostora.

– Česme trebaju biti i označene na način da je odmah jasno da se radi o punktovima za besplatnu pitku vodu. Uvažiti treba i činjenicu da su Vodice, Murter i Tisno turističko odredište pa ta informacija treba biti usmjerena i na sve one koji ne razumiju hrvatski jezik (rješenje je u npr. grafičkom prikazu).

– Predlažu se i oznake za slijepe i slabovidne.

– Svaki dodatni sadržaj može biti plus kroz, primjerice, neke od specifičnih lokalnih referenci. Primjerice, da česma bude i info punkt s nekom od tema iz povijesti grada vezano uz vodu na lokaciji gdje se česma nalazi.

Izvor boćate vode Roza Tisnom (Foto: Rudinapress/H.Pavić)

Podsjećaju i što su o povijesti javne opskrbe vode na otoku Murteru napisali Ćuzela i Šprljan u knjizi „Otok Murter – pogled na baštinu“: Šetnjom kroz Tisno, i danas možemo uočiti različite primjere sustava opskrbe vodom kroz povijest. Pogledamo li prema Gomilici sa otočne strane, uočit ćemo veliku betonsku čistinu koja je zapravo služila kao prostor za sakupljanje kišnice – cisterna, a podno nje se nalazi bunar koji je bio korišten od lokalnog stanovništva za opskrbu vode za piće, napoj životinja i uzgoj kultura. U atriju palače Katunarić možemo uočiti česmu sa početka 19. stoljeća, a koja je služila za točenje kišnice iz cisterne. Šetnjom od centra mjesta prema crkvi Sv. Roka, uočit ćemo izvor bočate vode Roza, a penjemo li se prema svetištu Gospe od Karavaja stepenicama koje kreću iz Karavajske ulice, uočavamo još jednu cisternu i bunar korišten u prošlim vremenima. Mnoge palače imale su svoje sustave za sakupljanje kišnice i česme za privatno korištenje, a čak se i unutar nekih kuća nalazili bunari koji su služili za nabavu vode.”

Izvor Roza danas je pun smeća (Foto: Rudinapress/H.Pavić)

– Većina nabrojenih izvora pitke vode bila je javno dostupna za potrebe svih stanovnika
mjesta. Danas pak, s druge strane, koje stoljeće kasnije,  izvori pitke vode nisu dostupni. Upravo ovom inicijativom želimo to promijeniti te potaknuti da sva mjesta Općine Tisno imaju jednu javnu česmu budući da su česme odraz komunalnog,
javnozdravstvenog i civilizacijskog standarda. Postavljanje javne česme uvelike bi doprinijelo smanjenju upotrebe plastične ambalaže što bi direktno utjecalo na smanjenje štetnog plastičnog otpada – navodi Argonauta u svojoj inicijativi.

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here