NP KRKA Više od 70 milijuna kuna EU novca za uređenje ulaza Lozovac

0
2011

Javnoj ustanovi „Nacionalni park Krka“ dodijeljena su bespovratna sredstva za projekt Centar za upravljanje posjećivanjem Nacionalnog parka „Krka“ – Lozovac, javljaju iz NP Krka..

U srijedu, 4. travnja 2018. u prezentacijskom centru „Podzemni grad Paklenice“ u Nacionalnom parku „Paklenica“ ministrica regionalnog razvoja i fondova Europske unije Gabrijela Žalac, ravnatelj Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije Tomislav Petric i ravnatelj Javne ustanove „Nacionalni park Krka“ mr. sc. Krešimir Šakić svečano su potpisali Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt uređenja najfrekventnijeg ulaza u Nacionalni park „Krka“.
Ukupna vrijednost projekta je 105.968.378,33 HRK, od čega Europski fond za regionalni razvoj (EFRD) sufinancira 71.698.656,53 HRK, odnosno 85 % od ukupnih prihvatljivih troškova koji iznose 84.351.360,63 HRK, u obliku bespovratnih sredstava iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. – Promicanje održivog korištenja prirodne baštine u nacionalnim parkovima i parkovima prirode (šifra Projekta KK.06.1.2.01).

Potpisivanje ugovora – Foto: NP Krka

Cilj projekta uređenja Centra za upravljanje posjećivanjem Nacionalnog parka „Krka“ – Lozovac je, izgradnjom infrastrukture za prijam i upravljanje i edukacijom posjetitelja, povećati vidljivost NP „Krka“ kao turističke atrakcije, jačati obrazovne kapacitete za interaktivnu edukaciju i informiranje posjetitelja, postići kvalitetniji prostorni i vremenski raspored posjetitelja, te osigurati društveni, gospodarski i ekološki boljitak.
Izgradnja i stavljanje u funkciju kompleksa ulaza Lozovac uključuje izgradnju i opremanje zgrade Posjetiteljskog centra te izgradnju i uređenje prometnica, parkirališta i pješačke površine. Novi objekt nalazit će se na prostoru sadašnjeg bifea a protezat će se do postojećeg sanitarnog čvora.

Izgradnja i stavljanje u funkciju kompleksa Posjetiteljskog centra Lozovac uključuje:
Izgradnju i opremanje zgrade Posjetiteljskog centra Lozovac:
Izgrađena i opremljena četiri funkcionalna volumena, s ukupno 1860 m² korisnog prostora, u kojima su raspoređeni i grupirani sadržaji posjetiteljskog centra (multimedijski, info i administrativni sadržaji, blagajne, sanitarni blok, te komercijalni, ugostiteljski, spremišni i servisni sadržaji).
Izložbeno-prezentacijske i multimedijske sadržaje Posjetiteljskog centra Lozovac:
AR Proširenu stvarnost;
Multimedijsku dvoranu;
Manju dvoranu/sobu za sastanke;
Izložbu arheoloških artefakata;
Umjetničku instalaciju – čuvare Parka;
Toteme s vizualima.
Izgradnju prometnica, parkirališta i pješačkih površina:
Uređeno okretište za autobuse NP „Krka“;
Izgrađenu prilaznu cestu do Posjetiteljskog centra i prostor za organizirani parking agencijskih autobusa;
Izgrađen mokri sanitarni čvor uz perone za agencijske autobuse;
Izgrađen „zeleni otok“ s prostorom za reciklažu i razvrstavanje otpada;
Uređene i opremljene dvije hortikulturne površine s dječjim igralištem;
Instaliran sustav za automatsku provjeru ulaznica i digitalne info-panoe;
Instaliranu signalizaciju unutar kompleksa namijenjenu lakšem snalaženju i usmjeravanju posjetitelja.
Trenutno je u tijeku izrada izvedbenog projekta, nakon koje se pokreće postupak odabira izvođača radova, a sam početak radova se očekuje do kraja godine.

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here