Priroda i arheologija – dva nova edukativna programa NP Krka

0
2051
Ekologija i arheologija u slikovnicama (Foto: NP Krka)

Pored edukativnih programa i radionica koje provodi u suradnji s vrtićima i školama, Javna ustanova „Nacionalni park Krka“ predstavila je i dva nova edukativna programa za osnovnoškolce: prirodoslovni i arheološki.

Riječ je o zabavnim i interaktivnim radionicama, zasnovanim na znanstvenim i pedagoškim metodama, na kojima će djeca iz osnovnih škola s područja Šibensko-kninske županije učiti o fenomenima vode i krša, o flori i fauni i o antičkom dobu, koje nam je u nasljeđe ostavilo vrijedan arheološki lokalitet na području Nacionalnog parka „Krka“, rimski vojni logor Burnum. Programe će izvoditi djelatnici Javne ustanove „Nacionalni park Krka“ koji su prošli poseban edukativan program za detaljno upoznavanje s materijalima i pedagoškim načinima izvođenja.
Program edukacije iz područja arheologije obuhvaća šest radionica predviđenih za grupu od najviše dvadesetero djece u dobi od sedam do trinaest godina. U pojedinim radionicama postoje varijante za mlađu i stariju djecu.

Predstavljanje programa u upravi NP Krka – Krešimir Šakić s Gordanom Goretom i Natašom Zaninović (Foto: NP Krka)

„Zajednički cilj radionica, koje se sastoje od nekoliko cjelina, jest upoznavanje s osnovama arheologije, posebno antičke: djeca se na zabavan, njima prilagođen način upoznaju s rimskom vojskom, numizmatikom, mitologijom, svakodnevnim životom. Tiskane su i dvije publikacije: Burnum 4 Kids i NP „Krka“ i Rimljani – arheologija za znatiželjnu djecu i radni listići, koji će djeci na zanimljiv i jednostavan način približiti povijesnu važnost Burnuma i brojne arheološke aktivnosti koje ga i danas čine „živahnim“ logorom“, istaknula je rukovoditeljica Odsjeka za arheologiju i kulturnopovijesnu baštinu Nataša Zaninović na današnjem predstavljanju edukativnih programa upriličenoj u upravi NP Krka.
„Za potrebe edukativnog programa iz područja prirodne baštine, s temama flore i faune i vode i krša, tiskana je i brošura NP „Krka“ 4 Kids, u kojoj djecu s Nacionalnim parkom upoznaje simpatična vidra. Brošura, koja sadrži i dječju kartu Parka, namijenjena je djeci osnovnoškolskog uzrasta, kako bi na jednom mjestu dobila informacije o Parku i shvatila važnost zaštićenog područja“, kazala je Gordana Goreta, rukovoditeljica Odsjeka za zaštitu voda, sedrenih barijera i biološku raznolikost.

NP Krka – Visovac okovan ledom (Foto: FB K. Šakić)

Edukativni program obuhvaća predavanja, nakon kojih djeca mogu provjeriti svoje znanje ispunjavanjem radnih listića s temama flore i faune i vode i krša. Listići su podijeljeni u dvije skupine, za uzrast od 1. do 4. i od 5. do 8. razreda, a obrađuju najzanimljivije podatke o ovom području i njegovim specifičnostima. U 2018. predviđena je izrada mape radionica za edukatore o flori i fauni i o vodi i kršu, po uzoru na radionice iz kulturnopovijesne baštine. Tiskat će se i brošura i slikovnica o klimatskim promjenama, kao i brošura o važnim i endemičnim biljnim i životinjskim vrstama u Parku.
„Radionice su osmišljene za izvođenje u Eko kampusu Puljane, velikom edukativnom centru koji se uređuje i oprema u sklopu projekta „Nepoznata Krka: skrivena blaga srednjeg i gornjeg toka“. U sklopu kampusa nalazi se Arheološka zbirka, s eksponatima s arheološkog nalazišta Burnum i multimedijskim sadržajima, pa će se radionice iz kulturnopovijesne baštine tu i održavati. Dok se u Eko kampusu ne završe radovi na Prirodoslovnoj zbirci, Školi u prirodi i Školi o prirodi, radionice o prirodnoj baštini održavat će se u ispostavama JU „NP Krka“, u školama i na terenu, ovisno o dogovoru sa školama“, istaknuo je ravnatelj JU „NP Krka“ Krešimir Šakić.
U skladu s obrazovno-odgojnom ulogom zaštićenog područja, cilj je Javne ustanove „Nacionalni park Krka“ osmišljavanje i realiziranje sveobuhvatnog edukativnog programa usklađenog sa školskim kurikulumom. Postojeći programi s vremenom bi se nadopunjavali novim temama, tako da škole mogu izabrati ono što ih zanima (naprimjer sisavce, staništa, leptire, šume…), kako bi djeca mogla pobliže upoznati svoj zavičaj, posjetiti lokalitete o kojima uče, biti zagovornici očuvanja prirodne i kulturnopovijesne baštine i nositelji nekih novih vrijednosti u očuvanju okoliša.

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here