INTERVJU Ivan Gulam: ‘Pošten, transparentan i uporan rad za sve mještane Pirovca, Kašića i Putičanja’

0
4739
Ivan Gulam - arhivska fotografija (Foto: Rudinapress/H. Pavić)

Kandidat koalicije HNS-SDP za načelnika Općine Pirovac ponovno je mladi ekonomist Ivan Gulam. Načelnika koji svoj prvi mandat privodi kraju pitali smo za rezime te četiri godine na čelu Općine i planove za sljedeće razdoblje.

Bili ste načelnik Općine Pirovac bez većine podrške u Općinskom vijeću. No, ipak ste puno toga uspjeli napraviti i pokrenuti. Znači li to da je vaša oporba bila, kako se to voli reći, konstruktivna?

Nije doista uvijek bilo lako sa samo dva vlastita tj. četiri vijećnika ako tu pridodamo i SDP upravljati općinom i donositi odluke. Svi koji u posljednjih godinu dana promatraju situaciju u državi znaju da i npr. Hrvatska vlada i premijer bez jasne potpore u Saboru ne mogu upravljati sustavom jer se sve predloženo u pravilu opstruira. U Pirovcu smo posljednje četiri godine jako puno energije doista uložili kako bismo oporbi objasnili odluke koje predlažemo i u tome smo u pravilu i uspijevali. Proračuni koje smo predlagali bili su vrlo kvalitetni i od koristi za sve, pa su uglavnom jednoglasno i bili izglasani. Ipak vjerujem da će ovaj put lista mladih i obrazovanih ljudi koje smo predložili imati većinu u općinskom vijeću i da ćemo dobar dio energije moći uložiti isključivo u razvoj. Dosta se toga napravilo i to nam mnogi priznaju neovisno o političkoj pripadnosti. Izvuklo se bespovratno preko 21 milijun kuna iz različitih fondova i ministarstava, a iznos pripremljenih projekata je preko 350 milijuna kuna. To su dugo željeni projekti za našu općinu i vjerujem da će mještani u nedjelju i odlučiti da žele da se na njima nastavi raditi dalje.

Je li bilo teško raditi u tim uvjetima? Biste li napravili više s većinom u Vijeću?

Bilo je teško i nekad i ljudski pomisliš „pa što je meni ovo trebalo?“, ali kad imate kvalitetnu i mladu ekipu suradnika iza sebe koji dijele zajedničku viziju i cilj, te danas vidiš rezultat iza sebe onda je sve puno lakše prebroditi. Pirovac je općina o kojoj se danas na razini županije i šire priča kao o pozitivnom primjeru i to mi je osobna satisafakcija jer su prije četiri godine neki plašili mještane sa pričom „ovi mladi će uništiti Pirovac“.  Sa većinom u vijeću zasigurno bi bilo lakše ostvariti još neke ciljeve, ali još stignemo u novom mandatu.

Ivan Gulam (Foto: Rudinapress/H. Pavić)

Koji su, po vašem sudu, najvažniji projekti koje ste uspjeli realizirati ili pokrenuti njihovu realizaciju?

Realizirano je ili je u tijeku realizacija niz vrijednih projekata od nove ambulante sa ordinacijama opće obiteljske i stomatološke medicine, prve faze uređenja plaže Lolić , uređenja Stare rive i Porta, Trga Bezdan sa pratećom infrastrukturom, postavljen je pontonski gat sa pedeset vezova, nove Wi-fi točke, Meteo stanica, modernizirala se LED tehnologijom javna rasvjeta, krenuli su radovi na župnoj crkvi Gospe Karmelske, proširilo i uredilo groblje Sv. Ante, kulturni domovi u Kašiću i Putičanju se obnavljaju,  opremljena su dva nova dječja igrališta, izgrađeni novi nogostupi, obnovljeni i uređeni novi spomenici itd.

Također su osigurana značajna ulaganja u infrastrukturu, asfaltirane ceste, izgrađene nove trafostanice i popravljena elektroopskrba, proširena i rekonstruirana vodovodna mreža, te javna rasvjeta).

Naše napore i mogućnosti za olakšano investiranje prepoznali su i različiti manji i veći ulagači. Završila se trenutno najveća privatna investicija (Marina Pirovac), a pripremaju se nove u hotelski smještaj (exPodravka, Kleine Hexe) za koje upravo osiguravamo izradu Urbanističkog plana uređenja. Ne želimo biti bazirani isključivo na turizam, pa je i osnovana poduzetnička zona Torine, izrađen i usvojen UPU i trenutno se rješavaju imovinsko-pravni odnosi za 13,7 hektara zemljišta sa Ministarstvom državne imovine (ex DUUDI). Iskazani interes poduzetnika je već za 60% ukupne zone.

Pridali smo važnost i povećali ulaganja u energetsku učinkovitost i gospodarenje otpadom i jedna smo potpisnica ugovora Covenant of Mayors u županiji, a kroz EU fondove i projekt Bikarac završava se Pretovarna stanica Pirovac važna za cijeli zapadni dio županije i vrijedna sa pristupnom cestom oko 8 milijuna kuna.

Ivan Gulam (Foto: Rudinapress/H. Pavić)

Komunalna tvrtka Vrilo d.o.o. je stabilizirana i njeni dugovi prema općini su podmireni, a preuzimanje novih djelatnosti omogućilo je da postane jedan od važnih faktora razvoja općine. Rast prihoda u odnosu na zatečeno stanje2013. godine iznosi 530%!

Kroz cijeli mandat kontinuirani rast turizma kao najvažnije gospodarske grane, a u 2016. godini postali smo i najposjećenija destinacija zapadnog dijela županije sa preko 400 tisuća noćenja uz rast u toj godini od 25%.

Prihodi općinskog proračuna gotovo su udvostručeni u odnosu na zatečeni period i općina nema nikakve financijske dubioze ili kredite. Značajan dio bespovratnih sredstava osiguran je kroz apliciranje na različite natječaje, a u pripremi su već nove aplikacije.

Općina Pirovac je prema ocjenama Instituta za javne financije danas jedna od najtransparentnijih općina u županiji i šire, a cijeli mandat protekao je bez afera, te je osiguran proces stabilnog donošenja odluka bez obzira na nedostatak apsolutne političke većine u općinskom vijeću.

Izrađena je dokumentacija za novi Dječji vrtić i jaslice Mendula, povijesni centar Trg Rudina, plaže Lolić i Starine, novu knjižnicu i prostorije općine u centru, sustav odvodnje Pirovac-Tisno-Jezera, UPU za Poduzetničku zonu Torine, UPU za UTZ Miran, Strategija razvoja Općine Pirovac, Izmjene i dopune prostornog plana, modernizaciju cjelokupne javne rasvjete, šetnice u Makirini, nove nogostupe itd. i upravo je to garancija da ćemo i dalje značajne iznose osiguravati iz različitih fondova i realizirati sve navedeno.

Ostvareno je najveće predizborno obećanje – smanjenje komunalnog doprinosa za građane i to je učinjeno odmah bez kalkuliranja na prvoj radnoj sjednici još 2013. godine čime smo značajan novac ostavili u džepovima naših sumještana.

Ivan Gulam (Foto: Rudinapress/H. Pavić)

Troškovi općinske administarcije su smanjeni u apsolutnom iznosu u odnosu na zatečeno stanje, a ispunili smo još jedno obećanje uvođenjem stručnog osposobljavanje. U Općini Pirovac u 2012. godini trošeno je na plaće 18% izvornih prihoda, a danas je to 12%.

Uvedeno je niz potpora po prvi put  – studentske stipendije, sufinanciranje školskih udžbenika, potpore za nadarene sportaše, a uvećane su i naknade za novorođenu djecu. Zadržane su potpore za sklapanje braka i srednjoškolski prijevoz.

Povećali smo izdvajanja za kulturne i sportske udruge kako bismo osigurali bolje uvjete rada i napretka. Posebno smo tu ponosni na digitalizaciju kino dvorane, izradu autentične pirovačke nošnje, obnovu krovišta stare škole i pomoć oko uređenja novih prostorija puhačkog orkestra.  Puno bi se tu još moglo nabrojiti.

Što je sve ostalo za napraviti za sljedeći mandat? Što obećavate Pirovčanima ako vas ponovno izaberu?

Pošten, transparentan i uporan rad za sve mještane Pirovca, Kašića i Putičanja. Građevinski prioriteti za idući period su Sustav odvodnje Pirovac – Tisno – Jezera, izgradnja i opremanje Dječjeg vrtića i jaslica Mendula, nastavak uređenja tematiziranih plaža Lolić i Starine, poduzetnička zona Torine, nova knjižnica i sportska komunalna luka. O važnosti svakog nabrojenog projekta nema potrebe posebno govoriti. Nastaviti ćemo i druge manje pripremljene projekte, a također sa rastom proračuna planiramo podizati sve uvedene pronatalitetne mjere i poticati poljoprivrednike i malo i srednje poduzetništvo. Uvijek smo bili i biti ćemo usmjereni na ostvarenje rezultata i boljih uvjeta života za sve naše mještane i nemam sumnje da će nas ove nedjelje u velikoj mjeri svojim glasom i podržati.

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here