Javna rasprava: Sportsko-tematski park čeka mišljenje Jezerana

0
2517

Prezentacijom u Baganelovici u utorak je otvorena javna rasprava o uređenju Sportsko-tematskog parka u Jezerima. Kako bi veći broj mještana mogao sudjelovati u javnoj raspravi, te naručitelju i izrađivaču dostaviti svoje primjedbe, pohvale i sugestije, donosimo opis i animacije projekta što ga je izradio Arhitektonski studio Arx Damira Lasinovića:

Područje zahvata uključuje: kat. čest. 392/3, kat. čest. 393/1, dio kat. čest. 392/1, sve k.o.Jezera. Ukupna površina obuhvata iznosi 2600,0 m2.

Budući da je novim razvojem mjesto sustavno “ogoljeno” od zelenila, izgradnja i apartmanizacija oblikovale su cijeli okolni prostor te su formirani nepravilni rasteri kuća s minimalnim okućnicama i zelenim zonama. Trenutno mjesto okupljanja čini obala, ali bez dodatnih sadržaja. Sve navedeno imalo je utjecaj na oblikovanje predmetnog obuhvata.

Idejnim rješenjem nastojalo se oformiti niz novih sadržaja: tenis kao nastavak zone rekreacije, tribine s caffe barom, a sve uokvireno u prirodnu kulisu parka kojom je stvorena mirna zona za zabavu i odmor, siguran prostor igre za djecu i boravak odraslih.

Na jugozapadu je smještena ribarnica s većom cirkulacijom ljudi poglavito u ljetnim mjesecima te mali parking.

Na istoku je malonogometno igralište i igralište za basket.

Na sjeveru, na najboljoj vizuri, smješten je parking koji trenutno služi i kao suhi vez brodova. Na zapadu parcele graniče s glavnom pristupnom cestom koja povezuje sjeverni dio mjesta s centrom. 

Nedaleko od zone obuhvata smješten je i dječji vrtić za kojeg je planirano širenje i povećanje kapaciteta.

Prostor doživljava niz transformacija sukladno potrebama korisnika i vremena.

Od pošumljenog i relativno kultiviranog javnog prostora pretvorio se u odlagalište.

No rijetko koje malo mjesto uz more ima tu privilegiju da je dio zemljišta u samom centru ostao netaknut gradnjom, bez obzira na urbanu devastaciju.

Zatečeno stanje i svi faktori koji trenutno definiraju lokaciju odredili su pristup prilikom projektiranja i definiranja prostora. Budući da su Jezera mjesto koje je smješteno na samoj obali i živi isključivo od turizma, tema je bila ponuditi dodatne sadržaje posjetiteljima u ljetnim mjesecima čime se diže turistička ponuda. Svakako je akcent bio i na oživljavanju i urbaniziranju cijelog područja kako bi se mještanima povećala kvaliteta života i unijelo nove sadržaje.

Idejnim rješenjem prostor se dijeli u dvije funkcionalne cjeline.

Sjeverno se planira izgradnja tribina i teniskih terena kao prostora rekreacije, a južno tematski park s dječjim igralištem.

Kako bi se izbjegla denivelacija gornje ceste i predmetnog prostora smještene su tribine kao nastavak postojećeg niza tribina malonogometnog igrališta.

Ispod tribina su muške i ženske svlačionice s pripadajućim sanitarnim čvorom, kao i spremišta opreme i sanitarije za gledatelje. Svi prostori su predviđeni za korištenje osobama s posebnim potrebama.

Ulaz je osiguran s ulice A. B. Kapitanovića sa sjeverne strane preko spojnog tunela i preko malonogometnog igrališta – dio postojećih tribina će se rušiti u širini oko 2,0 m i na tom potezu će se izvesti komunikacija prema svlačionicama.

Rješenjem se planira izgradnja klupskog caffe bara na samom vrhu tribina. Caffe bar je zamišljen kao paviljonska građevina koja je ujedno i barijera prema parkingu na sjeveru.

Davanjem namjene prostoru, osim korisnika svih navedenih sadržaja, potrebno je imati i stalnu radnu snagu koja će se baviti održavanjem i funkcioniranjem kompleksa.

Zid koji dijeli igralište i parcele obuhvata će se rušiti, što je nužno s obzirom na zatečeno stanje. Na tom mjestu predviđa je gradnja nove šetnice, „tunela“ koji povezuje sjeverni plato ulice Don Antuna Božića i južni park.

Sjeverni dio prostora jasno je oblikovan – tribine, igrališta, ograde, prolaz, niz sadržaja koji čine konstantu i funkcioniraju kao cjelina.

Južni dio parka zamišljen je kao amorfna struktura kroz koju se provlači niz brežuljaka stvarajući na taj način prostore različitih funkcija.

Središnji dio tretira se kao otvoreni „trg“ na kojem su smješteni drveni paviljoni koji se mogu različito koristiti – za vrijeme adventa, ljeti za manifestacije i kulturna događanja, ili kao trgovine suvenira.

Mali upušteni amfiteatar idealna je barijera na jugu prema postojećem parkingu i ribarnici. Brežuljci su koncipirani tako da svi imaju neku funkciju – na jedan su postavljene workout sprave, na drugi drvene klupe većih dimenzija s kojih se može gledati tenis, a na niz brežuljaka prema ulici A. B. Kapitanovića postavljene su sprave za djecu.

Želja je da ovim projektom mjesto oživi i ponudi prolazniku prostor u kojem će rado boraviti, te ujedno dobije i svoj mali boravak na otvorenom.

Od Jezerana se očekuje da daju svoje mišljenje, kritike, pohvale ili prijedloge, kako bi se projekt po njihovim željama eventualno promijenio, poboljšao ili pak odbacio. Sudjelovati u javnoj raspravi mogu slanjem dopisa elektroničkom poštom na adresu opcina@tisno.hr ili klasičnom na adresu Općina Tisno Uska ulica 1, 22240 Tisno Uska ulica 1, 22240 Tisno.

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here